Välkommen till INU


Vi är en partner som arbetar med inomhusklimat på ett energi- och miljöeffektivt sätt med driftekonomin i fokus. Vi erbjuder helhetslösningar inom fastighetsautomation.

Detta kännetecknar INU

 • Användarvänliga, kostnadseffektiva och standardiserade styr- och övervakningssystem.
 • Fokusering på helhetslösningar som skapar förbättrad inomhusmiljö och driftsekonomi samt minskad miljöpåverkan i nära samarbete med våra kunder.
 • Systemintegration och samordning för bättre totalfunktion.
 • Verksamhetsanpassad utbildning för kundens driftpersonal.
 • Individuella serviceavtal framtagna utifrån kundens krav på inneklimat, effektivitet, driftsäkerhet, trygghet och ekonomi.

Allt under samma tak

 • Styr och övervakningsentreprenader
 • Service, vi erbjuder allt från akutservice till kundanpassade serviceavtal
 • SCADA-intregration, Web Port, WEBfactory, Citect, Manodo, WEB-vision.
 • Utveckling, support och kundanpassning av styrsystem
 • AutoCAD
 • Energioptimering
 • Elinstallationer, driftsättning samt service på elanläggningar.

Nyheter

Get Aggregated RSS

Beijer Tech förvärvar INU-gruppen

den 3 juli 2020

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har idag ingått avtal om att förvärva 75% av aktierna i INUinvest AB, bestående av INUstyr med systerbolag.

Överträffar förväntningarna – halverar energiförbrukningen i komplex produktionsanläggning

den 8 juni 2020

När Consat SES AB fick uppdraget att energieffektivisera rymdindustriföretaget RUAG Spaces produktionsanläggning i Göteborgs anlitades INUstyr för att installera styrsystemet. Genom kreativa lösningar har den månatliga energiproduktionen reducerats med 49 procent sedan arbetet inleddes för tre år sedan och förväntas minska ytterligare innan det är avslutat.

Nordens högsta kontorsbyggnad får ett modernt automationssystem

den 23 april 2020

INUstyr projekterar och installerar styrinstallationer i Citygate. Företaget arbetar med inomhusklimat på ett energi- och miljöeffektivt sätt med driftekonomin i fokus.