Tjänster


INUstyr ( Energi- och klimat optimering )

Typ Produkt Produktinformation Leverantör Broschyr Datablad
EnergiVision EVi Energi- och klimat optimering
EnergiVision EVi-Prognos Väderprognos för EnergiVision

FastSens ( automatiserad individuell mätning och debitering )

Typ Produkt Produktinformation Leverantör Broschyr Datablad
a:IMD a:IMD Verktyg för insamling och analys av förbrukningar i fastigheter Länk
a:IMD a:IMD-Colletor-40/80/120 Hårdvara för kommunikation mellan mätare och servermjukvara Länk
a:IMD a:IMD-Collector-Washer Hårdvara för kommunikation mellan tvättstuga och servermjukvara Länk
a:IMD a:IMD-Server Mjukvara för hantering av insamlad mätdata Länk

INUstyr ( Öppen och integrerad behovsstyrd ventilation )

Typ Produkt Produktinformation Leverantör Broschyr Datablad
VAV INU-VAV Variable Air Volume