Företaget


INU är ett ungt företag som bildades 2007. Vi arbetar inom området fastighetsautomation och erbjuder tjänster, produkter och systemlösningar. Vi är ett kompetent och expansivt företag med lokal förankring i Borås och Göteborg.

Medarbetarna har lång och bred erfarenhet av projektering och totallösningar inom fastighetsautomation samt av fastighetsdrift. Vi har erfarenhet av allt från små enkla byggnader till stora komplexa anläggningar.

Affärsidé


INU marknadsför och säljer helhetslösningar och tjänster inom fastighetsautomation. Vi erbjuder kunderna kostnadseffektiva lösningar för att kunna utveckla långsiktiga relationer.

Produkter


INU marknadsför och säljer webbaserade system av fabrikat Fidelix och Beckhoff, som har dynamiska flödesbilder och rapporter som användargränssnitt lokalt i apparatskåp. Som överordnat huvuddatorsystem kan man tex. använda Web Port, Web-vision, WEBfactory, Citect, Fix, Iconics, TAC vista med flera.

Fidelix webbaserade plc-system har en driver mot Honeywell / INUcontrols I/O-kort för PSR-2000 och i30, detta gör att man kan bibehålla befintliga I/O-kort när man byter ut en gamal i30 eller PSR-2000 DUC. Detta medför kostnadsbesparingar samt kortare driftstopp vid ett DUC-byte.