Kvalitet- och miljöpolicy


Vi arbetar inom området fastighetsautomation och erbjuder tjänster, produkter och systemlösningar. I vårt arbete följer vi fastställda rutiner, arbetar med ständiga förbättringar, följer gällande lagstiftning och anpassar våra lösningar efter kundens krav.

Vi ska verka för en hållbar utveckling genom att

  • I kundrelationer föreslå energieffektiva lösningar för bästa inomhusmiljö med långsiktigt god ekonomi.
  • Internt verka för resurssnålhet med inriktning på energi och kretsloppstänkande.
  • Välja transportsätt som minskar utsläpp av växthusgaser. Föreslå material och produkter med låg miljöbelastning.

Miljödiplomering

I November 2011 blev vi Miljödiplomerade av Borås Stad och Miljöförvaltningen i Göteborg.

Läs mer här:  Miljödiplomering 2021