Tjänster


Med vår kompetens och erfarenhet vill vi hjälpa Er att på det mest kostnadseffektiva sätt hitta helhetslösningar för Er fastighet.

Entreprenad

Vi skapar ett mervärde för kundens fastighet genom:

  • Användarvänliga och kostnadseffektiva styr- och övervakningssystem.
  • Fokusering på helhetslösningar som skapar förbättrad inomhusmiljö och driftsekonomi samt minskad miljöpåverkan i nära samarbete med våra kunder.
  • Systemintegration och samordning för bättre totalfunktion.
  • Verksamhetsanpassad utbildning för kundens driftpersonal.

Service

Vi skapar en trygghet för kunden genom:

  • Individuella serviceavtal.
  • Korta inställelsetider.
  • Energi-, klimat- och driftoptimeringstjänster.

Huvuddatorsystem (SCADA-system)

Vi erbjuder förutom Fidelix övervakningssystem, Web-vision även Web Port, WEBfactory och Citect. Våra DUC:ar kan även anslutas mot flertalet befintliga system så som INU-vision, TAC vista, Fix, Iconics och Desigo med flera.